Samoodečet spotřeby zemního plynu

O aplikaci Mobilní odečty

Aplikace Mobilní odečty umožňuje zákazníkům kategorie domácnost a maloodběr pořídit odečet spotřeby plynu. Je vytvořena pro odběrná místa na území Provozovatele distribuční soustavy GasNet, s.r.o., (celá ČR mimo oblast Prahy a Jihočeského kraje) bez ohledu na zvoleného dodavatele plynu.

  • Po registraci odběrného místa a odečtení stavu plynoměru jednoduše zadáte kontrolní nebo fakturační odečet podle vlastní potřeby.
  • Zadané odečty ke všem odběrným místům pohodlně zobrazíte v jednoduchém náhledu.
  • Informaci o přijetí Vašeho odečtu v systému Provozovatele distribuční soustavy GasNet, s.r.o., obdržíte obratem prostřednictvím e-mailu nebo SMS.
  • Vyhodnocení a potvrzení správnosti odečtu obdržíte do druhého dne po ověření odečtu systémy aplikačních kontrol PDS.
  • Odečet zadaný pro účely mimořádné fakturace bude předán Vašemu dodavateli s plynem, který je oprávněn mimořádnou fakturaci provést. Služba mimořádné fakturace může být dodavatelem zpoplatněna. V případě dotazů k možnostem mimořádné fakturace se obraťte na Vašeho dodavatele s plynem.
  • Aplikaci Mobilní odečty lze spouštět na jakémkoliv zařízení (tablet, mobilní telefon, notebook, PC…) připojeném k internetové síti.

Použitím aplikace Mobilní odečty získáte přehled a kontrolu nad účtovanou spotřebou.