Často kladené dotazy

Hledejte označení, které se skládá z 16 písmen a číslic, začíná na 27ZG. Najdete ho ve Smlouvě o připojení k distribuční soustavě nebo na faktuře vystavené vaším dodavatelem.

Výrobní číslo najdete na plynoměru, skládá se z 1–10 znaků a nikdy nezačíná nulou. Další číslice za pomlčkou prosím neuvádějte. Výrobní číslo plynoměru

Při odečtu zadejte maximálně 5 až 7 čísel, která najdete v černých polích na plynoměru. Štítek plynoměru

Pravděpodobně vám byl v poslední době vyměněn plynoměr. Zadání nového výrobního čísla je jednoduché. Na obrazovce pro zadání stavu plynoměru zaškrtněte „Nesouhlasí výrobní číslo plynoměru?“ a do zobrazeného pole zadejte toto vaše nové výrobní číslo. Nesouhlasí číslo plynoměru